ABORTUS (Prekid trudnoće): Priprema, intervencija i postoperativni period!
1758
page-template-default,page,page-id-1758,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Prekid trudnoće (abortus): Priprema, intervencija i oporavak

Prekid trudnoće je intervencija koja se radi do 10 nedelje trudnoće. U medicinskom smislu možemo razlikovati prekid trudnoće iz medicinskih razloga (narušeno zdravlje ploda), socijalnih razloga, prekid zbog neplanirane trudnoće, kao i velikog broja individualnih i ekonomskih razloga zbog kojih se jedna žena može odlučiti na ovu intervenciju. Odluka o ovoj intervenciji je – teška. Individualni su razlozi zbog kojih razmišljate o ovoj intervenciji, a samim tim individualni su i mehanizmi uz pomoć kojih ćete se nositi sa ovom odlukom. Ono što je sigurno, jeste da će Vam podrška biti potrebna. Ne treba da kroz to prolazite sami.

abortus i prekid trudnoce

PRIPREMA

Od analiza je neophodno uraditi ginekološki pregled sa ultrazvukom i tako utvrditi starost trudnoće. Potrebno je imati pismenu potvrdu krvne grupe i Rh faktora pacijentkinje. U zavisnosti od nalaza na pregledu i drugih eventualno prisutnih oboljenja kod pacijentkinje ginekolog može zatražiti da se obave i neke dodatne analize  i pregledi.  B-Hcg, faktori koagulacije, pregled interniste, kardiologa, itd. Pre svake intervencije je potrebno da pacijentkinja bude kompletno informisana o svim mediko-legalnim aspektima i mogućim rizicima intervencije kao i da potpiše pismenu saglasnost za istu.

O PREKIDU TRUDNOĆE

Intervencija se radi u uslovima lokalne anestezije ili u kratkotrajnoj opštoj intravenskoj anesteziji i traje oko 10 min. Ovu proceduru dr Radović u ordinaciji radi pod kontrolom ultrazvuka pri čemu sve vreme u toku intervencije ima jasnu sliku ploda i time se u potpunosti izbegava deo intervencije koji se ranije radio “na slepo”. Kontrola ultrazvukom omogućava i da se nakon intervencije odmah potvrdi da je sadržaj materice prazan i da nema zaostataka trudnoće.

Nakon intervencije potrebno je mirovanje i kontrola krvarenja u trajanju od oko jednog sata. Posle intervencije se preporučuje mirovanje, antibiotik, a sutradan se pacijentkinja može vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima. UZ kontrola za 7-10 dana a u slučaju potrebe, jačeg krvarenja, bolova ili povišene temperature i ranije.

ultrazvucni snimak bebe

KOMPLIKACIJE NAKON ABORTUSA

Iako se ova intervencija danas smatra rutinskom, ipak postoje rizici posle namernog prekida trudnoće. Neke od komplikacija koje se mogu pojaviti nakon intervencije su jaka krvarenja, zaostatak trudnoće koji bi zahtevao dodatnu intervenciju (residua), povrede materice, probijanje zida materice (perforatio), infekcije, oskudni ciklus ili potpuni izostanak menstruacije, međusobno slepljivanje zidova materice, infertilitet i sterilitet.

Svi prethodno pomenuti rizici su u današnje vreme u velikoj količini smanjeni, zahvaljujući unapređenoj tehnologiji i najsavremenijim aparatima.

POSLE INTERVENCIJE?

Posle intervencije se preporučuje mirovanje tokom dana i kontrola krvarenja. Sledećeg dana moguće je obavljanje uobičajenih dnevnih aktivnosti. Očekuje se oskudni  rozikasto-sukrvičavi iscedak u narednih 48h. Ultrazvučnu ginekološku kontrolu treba uraditi 5-7 dana posle intervencije a po potrebi i ranije.

podrska i razumevanje nakon abortusa

Call Now Button