Spadovi prednjeg ili zadnjeg vaginalnog zida - Miloš Radović
1996
page-template-default,page,page-id-1996,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Spadovi prednjeg ili zadnjeg vaginalnog zida

Prednja i zadnja vaginalna plastika su tradicionalni hirurški zahvati koji u ginekološkoj hirurgiji postoje već dugi niz godina i rade se u hospitalnim uslovima  radi zatezanja, sužavanja ili podizanja opuštenih vaginalnih zidova.

Karakteristike ovih vrsta operacija su:

 • izvode se u kratkotrajnoj opštoj anesteziji
 • traju oko 20-30min.
 • postoperativni oporavak je brz i lak (2-3 dana hospitalizacije)
 • pacijenti mogu već posle 5-8h ustati iz postelje i prošetati
 • minimalni bolovi i krvarenje postoperativno
 • zarastanje vag. zidova je tradicionalno dobro sa jako malim brojem postoperativnih komplikacija
 • dobra podnošljivost i visok stepen satisfakcije pacijenta
 • one predstavljaju polaznu osnovu za izvodjenje svih drugih složenijih vaginalnih operacija
 • u nekim ob/gyn centrima se rade u uslovima lokalne anestezije i pac. idu kuci već posle 24h

Podela poremecaja statike:

 • 1.) Defekti Prednjeg kompartmana- Cystocela (prednji vaginalni zid)
 • 2.) Centralni (apikalni) defekti – Enterocela/ Prolaps uterusa/ Eversio vaginae
 • 3) Defekti zadnjeg kompartmana- Rectocela (zadnji vaginalni zid)
 • Redje zastupljeni:
 • 4.) Bočni defekti
 • 5.) Perinealne defekte- perinealni descenzus

Korekcija cistocele (prolapsa prenjeg zida vagine):

 • Tupa preparacija makazama. Hidrodisekcija nepotrebna
 • Kelly plikacije pubocervikalne fascije
 • Šav duvankese napušten
 • Donji deo fascije -Fiksacija za uterosakralni ligament ili pericervikalni prsten.
 • Alternative:
 • 1.) Mrezica u prednji kompartman
 • 2.) Operacija po Burch-u (abdominalni pristup)

Korekcija rectocele (prolapsa zadnjeg zida vagine):

 • Tupa preparacija makazama –Hidrodisekcija nepotrebna
 • Identifikacija defekata na rektovaginalnoj fasciji.
 • Plikacije rektovaginalne fascije pojedinacnim suturama
 • Alternative:
 • 1.) Mrezica u zadnji kompartman.
 • 2.) Uterosakralna kolpopeksija.

 

Call Now Button