URINARNA (STRES) INKONTINENCIJA: Nevoljno oticanje urina!
1406
post-template-default,single,single-post,postid-1406,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Urinarna stres inkontinencija

urinarna stres inkotinencija

Urinarna stres inkontinencija

Stres inkontinencija  se javlja kod žena zrelije dobi sa više porodjaja ili koje su imale teži porodjaj. U većini slučajeva nastaje tek u periodu menopauze,  kao posledica  slabosti  i popuštanja ligamenata male karlice. Zastupljena je u oko 18-22% populacije žena koje imaju genetsku predispoziciju ka olakšanom popuštanju ligamenta, fascija i mišića koji drže ginekološke organe na svojim anatomskim mestima.  Najčešće dolazi do spada prednjeg vaginalnog zida i mokraćne bešike,  što se manifestuje  gubitkom  kontrole mokrenja i nemogućnosti zadržavanja mokraće.

Ispuštanje urina  čak i prilikom najmanjeg  fizičkog napora,  kijanja, kašljanja i sl. utiče na psihu  žene,  tako što stvara osećaj stida,  inferiornosti  i  bitno narušava  svakodnevni život. Inkontinencija sputava  ženu u svim fizičkim aktivnostima,  obavezuje  je da  nosi uloške  i doprinosi osećaju nesigurnosti. Ovo je veoma čest problem o kome se retko priča i mnogo više ćuti u manjim sredinama širom Srbije.

Najčešći poremećaj koji proističe iz poremećaja anatomskog položaja i funkcije mokraćne bešike i uretre je inkontinencija urina koja podrazumeva nevoljni gubitak mokraće.

 

 

 

 

Normalna mokraćna bešika:

 • se prazni 4- 8 puta tokom dana, na 3- 4 sata,
 • može da uskladišti  400- 600 ml mokraće, mada se potreba za mokrenjem javlja kada ima oko 300 ml mokraće,
 • može da vas probudi da bi se ispraznila 1 do 2 puta tokom noći ako imate više od 65 godina,
 • daje znak da je puna ali vam daje dovoljno vremena da stignete do toaleta
 • prazni se u potpunosti,
 • ne dozvoljava da mokraća nevoljno curi.

 

Bešika ostvaruje svoju funkciju zahvaljujući svojoj građi. Mišić bešike se naziva detruzor i zahvaljujući svojoj svojoj sposobnosti da se relaksira omogućava funkciju rezervoara. Mišić mokraćne bešike se i kontrahuje i tada dolazi do pražnjenja bešike. Ova funkcija je automatska kod male dece i svrha treninga ovladavanja mokraćnom bešikom podrazumeva svesnu kontrolu nad funkcijom bešike.

U adekvatnoj  funkciji bešike, značajnu ulogu ima i urinarni sfinkter, kružni mišić koji je deo mišića karličnog dna i koji okužuje mokraćni kanal. Dok se bešični mišić relaksira, sfinkter je stisnut, što omogućava punjenje bešike. U fazi pražnjenja bešike stanje je obrnuto, detruzor se kontrahuje, a sfinkter opušta.

 

Epidemiologija:

 

–  18 miliona žena u americi boluje od urinarne inkontinencije

–  65% je dijagnostikovano kao stres/kombinovana urinarna inkontinencija

–  1/3 žena preko 65. godine života ima neki stepen urinarne inkontinencije

–  svega 30% žena sa inkontinencijom se pitanjem obrati lekaru a od toga se hirurški tretira 6%

–  80% svih inkontinencija je moguće uspešno lečiti

 

Uzroci:

 

Vaginalni porodjaj (dužina trajanja), višerotke, gojaznost, godine, vežbanje i dizanje tereta, epiziotomije, prethodne vag. operacije, cistocela, histerektomija, povrede, opstipacija, kongenitalni (urodjeni) i neurološki uzroci.

Najčešća tri tipa inkontinencije su:

 

 1. Stres inkontinencija
 2. Urgentna inkontinencija
 3. Mešovita inkontinencija

 

 

 

Simptomi urinarne inkotinencije

 

Poremećaj koji na nivou mišića bešike ili sfinktera dovodi do nevoljnog gubitka mokraće nazivamo inkontinencija.  Mnogi problemi sa mokrenjem sa kojima se susrećemo u praksi imaju druge uzroke. Jako je bitno na početku diferencijalno-dijagnostički jasno razdvojiti o kojoj je vrsti poremećaja mokrenja reč, jer se metode njihovog lečenja ( posebno operativnog) dijametralno razlikuju!

Stres inkontinencija se javlja pri povećanom pritisku koji se javlja pri kijanju, kašlju, naprezanju, podizanju tereta i vežbanju. Tada  dolazi do nevoljnog gubitka mokraće u količini od nekoliko kapi do više desetina militara mokraće. Kod stres inkontinencije, pred gubitak mokraće se ne oseća prethodna potreba za mokrenjem.

 

 

Stres inkontinencija kod žena nastaje kao posledica narušenih anatomskih odnosa kao posledica slabljenja muskulature karličnog dna (na primer posle porođaja) ili kao posledica slabosti sfinktera. Dalje slabljenje karličnog dna se dodatno ubrzava tokom i posle klimaksa, jer se kvalitet potpornih tkiva pogoršava.

Zbog slabljenja fascija i ligamenata, sa godinama žene dolazi do laganog spuštanja unutrašnjih ginekoloških organa. Najčešći je spad prednjeg vaginalnog zida. Na prednji zid vagine intimno naleže i bešika. Sa spuštanjem bešike narušavaju se anatomski odnosi sa bliskim organima, dolazi do krivljenja same mokraćne cevi (uretre) i tada se kao posledica javljaju i razni poremećaji pri mokrenju.

 

inkontinencija urina

 

Pritisak u trbuhu se povećava prilikom kašljanja, kijanja, pa čak i prilikom naginjanja, okretanja i skakanja što rezultuje nevoljnim oticanjem urina. To može da izazove mnogo neprijatnosti i može da utiče na kvalitet života. U slučajevima urgentne inkontinencije, pacijenti osete naglu i neodložnu potrebu za mokrenjem, koju ne mogu da kontrolišu. Postoje i tipovi inkontinencije kod kojih se curenje urina javlja bez ikakvih prethodnih simptoma.

Dodatni  faktori rizika  su gojaznost, težak fizički rad , veći broj porođaja,  krupna deca na  rođenju,  rana menopauza kao i konstitucionalna slabost mišićno fascijalnog omotača.

U praksi veoma često srećem pacijente sa mešanim tipovima inkontinencije (u isto vreme postojanje 2 tipa).  Za uspešno lečenje ovog hroničnog i često veoma upornog poremćaja je potrebno duže vremena.

Ukoliko je pacijentkinja kontinentna, a ima izraženu cistokelu, hirurška korekcija cistokele, Nickolsova operacija  ili vaginalna histerektomija u čak 60-70% slučajeva može dovesti do pojave postoperativne inokntinencije !!

 

Dijagnoza inkotinencije urina

 

stres inkontinencija

 

Ginekološkim pregledom se utvrđuje da li postoji “spuštenost” genitalnih organa, odnosno postoji li anatomski defekt kao uzrok inkontinencije.

Potrebno je voditi dnevnik mokrenja na osnovu svoje dnevne aktivnosti, kao i upisivati podatke o količini unete tečnosti i izmokrene mokraće tokom dana. Potrebno je evidentirati tačno vreme i zabeležiti svaku epizodu nevoljnog puštanja mokraće ili aktivnosti tokom koje je došlo do nevoljnog oticanja urina.

Laboratorijske analize koje uključuju sedimentaciju mokraće i urinokulturu je potrebno uraditi kako bi se sproveli adekvatno lečenje. Ukoliko postoji infekcija, lečenjem infekcije se može smanjiti ili u potpunosti ukloniti simptomi učestalog mokrenja i bolova u donjem delu trbuha. Urodinamska obrada i stres test je način dijagnostikovanja inkontinencije, odnosno poremećaja funkcije punjenja i pražnjenja mokraćne bešike.

Kroz mokraćnu cev se uvodi kateter putem kojeg se puni bešika. Prilikom punjenja bešike se može videti da li se radi o urgenciji odnosno prekomerno aktivnoj mokraćnoj bešici. U sklopu urodinamike se može izvoditi i test kašljanja uz napunjenu bešiku kojim se uspostavlja dijagnoza stresne inkontinencije.

 

Procena stepena inkontinencije na osnovu:

– anamneza (standardizovani upitnici PFIQ (IUGA)

– Q TIP test (procena hipermobilnosti ugao rotacije >30 stepeni)

– maršal- boni test (pozitivan hipermobilnost)

– valsava manevar (vise se ne sprovodi samostalno)

– pad test 24h

– urodinamika (<60cm3h2o = isd) nije dijagnostički imperativ

 

UZ TRI NAJČEŠĆA TIPA TU SU I OSTALI -REDJE ZASTUPLJENI TIPOVI INKONTINENCIJE:

 • NEUROGENA INKONTINENCIJA
 • PRELIVNA (OVERFLOW) INKONTINENCIJA
 • POSTURALNA
 • SA HRONIČNOM URINARNOM RETENCIJOM
 • NOĆNA
 • KONTINUIRANA
 • “INSENSIBLE”
 • KOITALNA
 • FUNKCIONALNA

 

Ukoliko je pacijentkinja kontinentna, a ima izraženu cistokelu ili prolaps materice hirurška korekcija cistokele, Nickolsova operacija  ili vaginalna histerektomija u čak 60-70% slučajeva može dovesti do postoperativne inkontinencije !! Latentna preoperativna inkontinencija  može lako (jatrogeno) postoperativno preći u manifestnu  inkontinenciju.

 

Terapija nevoljnog oticanja mokraće

 

Za očekivati je da 50% žena koje su radjale imaju prolaps, samo 10-20% zatraži terapiju, otprilike 11% žena će imati prolaps, a oko 16% inkontinenciju tokom života, dok 30% njih imaće više od jedne hirurške intervencije. (Preuzeto iz: Epidemiology of Surgically Managed Pelvic Organ Prolapse and Urinary Incontinence” Olsen et al. Journal of Obstetrics and Gynecology Vol.89, No 4, April 1997)

Postojanje velikog broja različitih tipova inkontinencije ukazuje na svu složenost odluke koja vrsta terapije bi bila najefikasnija za pacijenta. Kod upornih vidova inkontinencije i lečenje može duže trajati te zahteva strpljenje i pacijenta i lekara. Često se u praksi mora kombinovati više različitih terapeutskih postupaka. Vezbe, lekovi, borba sa češćim infekcijama, laser, biljni preparati, pesari, hirurgija, tračice, radiotalasi.

90% pacijenata odustaje od Kegelovih vežbi već posle mesec dana. Za bildovanje i ojačavanje urinarnog mišića (sfinktera) kao i za sve ostale mišiće je potrebno mnimum 6 meseci do godinu dana!

Često se u praksi primenuje kombinacija više različitih terapeutskih protokola do postizanja optimalnih rezultata. I u toku celog toka terapije neophodno je potrebno: strpljenje, poverenje u lekara i duža komunikacija pacijenta sa svojim uroginekologom!

Jako je bitno da ponovim.!!  Ne postoji čarobni lek niti intervencija koji će posle jednog ili dva pregleda kompletno ukloniti sve probleme vezane za ovo uporno hronično oboljenje!!

—Strpljenje i upornost pacijenta, poverenje i vreme su najbitniji faktori potrebni za uspešno lečenje stres urinarne inkontinencije.

 

Terapija – Prvi korak

 

Promena stila i načina života:

 • smanjenje telesne težine
 • smanjen unos kofeina i gaziranih pića
 • lečenje opstipacije
 • lečenje plućnih problema (astma, HOBP, kašalj)
 • izbegavanje naprezanja
 • mokrenje pre pune bešike

 

Hirurška terapija:

U ginekologiji i urologiji kroz dugi niz godina postoji veliki broj studija na temu najboljeg hirurškog tretmana inkontinencije. Od više različitih hirurških postupaka aplikacija polipropilenske tračice ispod mokraćne cevi (uretre). Suburetralni sling, TVT, TOT se u zadnjih 13 godina i kod nas i u svetu pokazao kao najpouzdaniji, najefikasniji metod minimalno invazivne hirurgije sa najtrajnijim rezultatima, najmanjim brojem komplikacija posle operacije i najbržim postoperativnim oporavkom pacijenta.

 

 

ISTORIJAT SLING OPERACIJA:

 • 1998 – Gynecare lansira TVT u USA
 • 2001 – Trans-obturator traka sling (TOT sling – Delorme)
 • 2002 – AMS lansira Monarc Sling System u USA
 • 2003 – Inside-out obturator sling (TVT-O sling – de Leval)
 • 2004 – Obtryx Sling System Halo & Curve (Boston scientific)
 • 2009 –  AMS lansira minisling
 • 2013 – Obtryx II Sling System

 

 

Koristi hirurškog lečenja stres inkontinencije:

 • Izlečenje kod 80-90 % žena. To znači da se možete vratiti:

  – Fizičkoj aktivnosti – trčanje, ples, fitnes itd;
  – Umereno teškim kućnim poslovima,  poljoprivrednim aktivnostima, baštovanstvu;
  – Nastaviti seksualne odnose.

 • Informacije koje imamo do sada sugerišu da je ishod nakon TOT sličan kao nakon TVT (transvaginalna traka).
 • Ovo takođe znači da ćete vratiti samopouzdanje, tako da :

  – Možete na primer ići u kupovinu, na proslave itd, bez straha od nevoljnog oticanja urina
  – Ne morate da brinete o mokroj odeći, sedištima u kolima itd.
  – Ne morate da brinete o neprijatnim mirisima.

Ipak mora biti jasno da operativni tretman neće izlečiti sve probleme sa mokrenjem. Biće izlečeni samo problemi sa mokrenjem uzrokovani slabošću mokraćne cevi (uretra) i vrata mokraćne bešike. Mnogi problemi sa mokrenjem sa kojima se susrećemo u praksi imaju druge uzroke. Jako je bitno u početku jasno dijagnostikovati o kojoj se vrsti inkontinencije radi !  Simptomi urgentne i neurogene inkontinencije se mogu pogoršati primenom odredjenih operativnih zahvata koji su veoma korisni ali samo za stres inkontinenciju!

Dalje, najčešće nije samo inkontinencija problem koji žene imaju. Npr. ako postoji spad zidova vagine, uvek kada je to moguće, treba u jednom aktu rešavati i spad i inkontinenciju. Samo plasiranje trake to ne može postiči već treba odabrati pravu operaciju za svaku ženu. Znači potrebna je kombinovana vaginalna operacija sa ugradnjom tračice.

 

1.) Jednoincisioni sling:  -The Solyx® SIS System

 

 

Dugoročni rezultati posle aplikacije Solyx tračice su pokazali da je 64/69 (93%) operisanih pacijenata postalo suvo i da su bili veoma zadovoljni sa rezultatima operacije (subjektivni postoperativni upitnik koji popunjavaju pacijenti).  A hirurška efikasnost Solyx™ sistema  je bila i objektivno dokazivana A) ležečim intraoperativnim stres-testom kao i B) stojećim postoperativnim stres-testom sa 300 ml. fiziološkog rastvora.  63 od 69 (91%) pacijenata izjavljuje da je procedura bila kompletno uspešna i da bi joj se podvrgli ponovo.

Kod 4 pacijentkinje se pojavila de-novo urgentna inkontinencija, dok su dve pacijentkinje prijavile pojavu prolazne postoperativne retencije urina. Ozbiljnijih intraoperativnih komplikacija u smislu: povreda bešike, creva, krvnih sudova i živaca nije bilo. Erozija i ekstruzija tračice nije bilo.  Kasnih bolova koji bi mogli biti pripisani implantiranoj tračici takodje nije bilo.

 

 

 

2.) Obtryx® II:   -Transobturator Mid-Urethral Sling System

 

Takodje je na kraju bitno naglasiti da svaka hirurška intervencija sa sobom povlači i mogućnost nastanka odredjenog broja postoperativnih komplikacija. Pre svake operativne  intervencije je potrebno da pacijentkinja bude kompletno informisana o svim mediko-legalnim aspektima i mogućim rizicima intervencije kao i da potpiše pismenu saglasnost za istu.

 

Alternative hirurškom lečenju:

 

 • Ne raditi ništa – ako je oticanje urina minimalno i ne smeta vam, operacija nije nužno potrebna.
 • Vežbe za mišiće karličnog dna. Mišići karličnog dna daju potporu organima male karlice (materica i bešika) i vašim crevima. Vežbe mogu ojačati mišiće karličnog dna i izlečiti ili smanjiti stres inkontinenciju. Ove vežbe imaju malo ili nimalo rizika, pa čak i ukoliko vam operacija jednog dana ipak bude bila potrebna, ove vežbe će povećati šansu za njen uspeh.
 • Farmakološka terapija, holinergici, botox, solifenacini
 • Bulking uretral agents (kolagen ili hijaluron), elektrostimulacija
 • Alternativni lekovi
 • Laserska (radio-frekventna) terapija zidova vagine
 • Transcutaneous Temperature Controlled Radiofrequency (TTCRF)

 

 

Laserski tretman stres inkontinencije

 

Zatezanje (rejuvenacija) zidova vagine laserom ili TTCRF-om daje dobre terapijske efekte.

U svetu u zadnjih 5 godina Laser ili Transcutaneous Temperature Controlled Radiofrequency tretman (TTCRF) predstavlja omiljen terapeutski metod koji bezbolno i efikasno pomaže pacijentu i u velikom procentu slučajeva otklanja potrebu za operacijom!

Vlakna kolagena  se, izložena odgovarajućoj temperaturi kontrahuju i skraćuju , a termički efekat na kolagen se ne ograničava samo na period izlaganja laserskim zracima nego se i nastavlja i dalje, remodeliranjem kolagena i neokolagenezom , što dovodi do stvaranja novog kolagena i do povećanja ukupnog elasticiteta tretiranog tkiva . Time se utiče na zatezanje zidova vagine i istovremeno se smanjuje njen prečnik. Skraćenje rastegnutog kolagena zateže i podiže prednji zid vagine, čime se stvara podrška materici i bešici i mokraćnoj cevi u slučajevima inkontinecije.

Laser dovodi do smanjenja obima vagine i do zatezanja opuštenih vaginalnih zidova što je često prisutno kod  žena koje su imale više porodjaja ili su radjale krupnu decu. Laserskim snopom se kod laserskog podmladjivanja široko deluje na ceo obim vagine i na sve vaginalne zidove, što rezultira  sužavanjem njenog obima. Osim estetike, efekat se kod mladjih seksualno aktivnih žena manifestuje i pojačanim senzibilitetom vaginalne regije, smanjenjem suvoće vagine, što  doprinosi osećaju užitka žene i partnera prilikom seksualnog odnosa.

 

Dodatni efekti FemiLift, Fotona ili (TTCRF) tretmana:

 • Povećana vaginalna lubrikacija i povećana osetljivost vagine zbog normalizacije vaginalne flore i pH faktora
 • Više uživanja prilikom seksualnih odnosa
 • Eliminacija kandide i rešenje problema upornih infekcija urogenitalnog trakta

 

Na ovom mestu moram da citiram veoma čestu rečenicu mojih „malo starijih“ pacijentkinja koje kažu: „Sve je to lepo sine (estetika, sex, partneri itd.) ali to je ostalo daleko iza mene.  Trenutno mi je najbitnije da se ne osećam urin kad mi dodju deca i unuci! Najsretnija bih bila da ne moram toliko da strahujem od najmanjeg kašlja i kijanja i da nekome u goste i na proslave mogu otići mirna, opuštena i srećna, bez dnevnog uloška ili pelene!“

 

Laserska (ili radio-frekventna) terapija stres inkontinencije

 

Laser vaginalna terapija daje odličan odgovor i na ovo jako bitno pitanje mojih najzrelijih pacijentkinja.!! Uz potvrdjene i dokazane efekte u zatezanju zidova i vaginalnoj estetici više namenjenih mladjoj populaciji žena, primena lasera širom Evrope zauzima sve dominantnije mesto i u terapiji samih poremećaja mokrenja češće zastupljenih u starijoj populaciji žena! Ovde treba pomenuti i terapiju radio-frekventnim talasima -Transcutaneous Temperature Controlled Radiofrequency (TTCRF) koja deluje po istom pricipu kao i laser i ima iste efekte na nestajanje simptoma inkontinencije urina.

Problem same stres inkontinencije se efikasno rešava primenom laserskog snopa užeg prečnika,  gde se svaki milimetar vagine tretira laserskim snopom 9×9 mega pixela, koji inicira stvaranje novih  kolagenih vlakana. Dominatno se tretira regija ispod mokraćne bešike, njenog vrata i ispod same mokraćne cevi (uretre),  kako  bi u tom delu, u podsluzokožnom sloju vagine  došlo do pojačanog stvaranja novih kolagenih vlakana, čime se daje dodatna podrška mokraćnoj cevi i bešici  i smanjuje curenje urina.

Takodje je ovde veoma bitno naglasiti da laser vaginalna terapija zbog svoje neškodljivosti, dobre podnošljivosti i brzine izvodjenja bez anestezije (ili u blagoj lokalnoj anesteziji vaginalnom kremom) najčešće predstavlja metodu izbora kod pacijenata: A.) koji žele izbeći operaciju i ležanje u bolnici, B.) kod pac. kod kojih je hirurška operacija kontraindikovana ili C.) prethodni vidovi lečenja nisu dali zadovoljavajuće rezltate!! To su najčešće: godine pacijenta, pridružena oboljenja srca ili pluća, artroza kukova, gojaznost, neurološka oboljenja, prethodna vaginalna operacija posle koje se pojavilo nekontrolisano curenje urina itd.

 

Urgentna inkontinencija

 

To je najčešći oblik inkontinencije u starijih, ali pogađa i mlađe osobe. Česta je nikturija (noćno mokrenje) i noćna inkontinencija. Urgentna (hitna) inkontinencija može biti uzrokovana infekcijom urinarnog trakta, Parkinsonovom bolesti, Alzheimerovom bolesti, moždanim udarom, multiplom sklerozom, ozledama ili oštećenjima nervnog sistema. Ako nema poznatog uzroka, hitna inkontinencija se takođe naziva hiperaktivna bešika (overactive bladder).

Ona se leči lekovima koji imaju za cilj opuštanje mišića bešike, umirivanje njene nedražljivosti što dovodi i do smanjenje učestalosti mokrenja i povećanje kapaciteta mokraćne bešike.

U zavisnosti od izraženosti stres inkontinencija se leči na više načina. Najednostavniji način su  Kegelove vežbe, koje su efikasne, pogotovu u početnim stadijumima, ali se moraju sprovoditi redovno. Kegelove vežbe su vežbe za vaginalne mišiće koje pomažu ženama i muškarcima da ojačaju karlično dno. One se posebno preporučuju nakon porođaja i usled zdravstvenih problema kao što je urinarna inkontinencija. U menopauzi su ove vežbe isto tako savršeno početno rešenje u prevenciji jer ojačavaju mišiće dna karlice i sprečavaju spuštanje materice i bešike.

 

stres inkotinencija urina lecenje

 

Pre započinjanja vežbi važno je identifikovati mišiće koje treba vežbati. To se najlakše postiže  prekidom protoka mokraće tokom mokrenja, na taj način se prepoznaju pravi mišići. Na dalje, vežbe se nikad ne rade u fazi mokrenja. Pošto ste tačno  prepoznali  mišiće koje treba vežbati i pošto ispraznite bešiku vežbe ćete raditi u stojećem ili ležećem položaju.

Prvo se stegnu mišići u trajanju od 3 sekunde, potom se opuste u istom trajanju. Ovu vežbu treba ponoviti 10 puta. Pri narednim vežbama dužina kontrakcije i relakscije treba postepeno da se povećava do 10 sekundi naizmenično. Ovaj set vežbi bi trebalo ponavljati 3 puta dnevno.

Naučiti kako stisnuti te mišiće samostalno nije lako, pa je često potrebna obuka. Fizioterapeuti mogu pomoći da se te vežbe nauče. Vežbe obuhvataju ponavljano stiskanje mišića mnogo puta na dan kako bi se ojačali  i učenje kako koristiti te mišiće na odgovarajući način u situacijama koje uzrokuju inkontinenciju, poput kašljanja. Ulošci za inkontinenciju mogu se koristiti za upijanje male količine mokraće koja obično ističe pri stresu i naporu.

 

kako se leci urinarna inkotinencija

 

Kod urgentne inkontinencije takođe postoji mogućnosti samopomoći koja se sastoji u sledećem: u trenutku kada se dobije neizdrživa potreba za mokrenjem treba zastati, stegnuti mišiće karličnog dna, opustiti ostale delove tela, koncentrisati se na zaustavljanje potrebe za mokrenjem. Potom treba sačekati da ovaj neizdrživ nagon postepeno prođe i zatim  lagano otići do toaleta.

Elektrostimulacija je  metoda koja se redje koristi u lečenju stres inkontinencije, mešane inkontinencije i urgentne inkontinencije. U zavinosti od inkontinencije koriste se različite struje, seanse traju do 30 minuta i mogu se sprovoditi u kućnim uslovima pošto se pacijent prethodno obuči. Struja se aplikuje putem vaginalne sonde kod žena ili analne kod muškaraca. Uspešnost ove metode nije visoka.

U slučajevima neurogenog ispuštanja mokraće kao i kod oštćenja samih sfinktera uretre uspesnost svih metoda pa i hirurškog je na žalost mala. Ovde moramo uzeti u obzir da su u pitanju najteži i retki slučajevi sa skoro potpuno ugašenom funkcijom prirodnog sfinktera. Tada se može pokušati sa 3 vrste hirurških intervencija:

1) Pubovaginalni sling

2) Intrauretralne injekcije gde se bulking supstance ubrizgavaju direktno u sfinkter uretre.

3) Hirurška ugradnje veštačkog sfinktera (veoma složena i zahtevna operacija).

 

Kontrolni pregled kod dr Radovića i vašu operaciju zakažite još danas, klikom na dugme KONTAKT.

 

Za dodatne informacije o rešavanju problema stres inkontinencije kliknite na link:

Nevoljno i nekontrolisano oticanje mokrace/urina

 

 • Autor teksta: Mr.sci. med. dr Miloš Radović,
 • Specijalista Ginekolog Akušer – Stručni konsultant Ordinacije Raović
 • Načelnik Dnevne Bolnice, “GAK Višegradska“ UKCS
 • Osnivač i potpredsednik Srpske Uroginekološke Asocijacije –SUGA
 • Osnivač i član Uroginekološkog Konzilijuma -KGA UKCS

 

 

NAPOMENA

Sadržaj web sajta nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen ličnim potrebama pojedinog korisnika. Informacija sadržana na sajtu je predstavljena sa namerom obrazovanja korisnika u pogledu zdravlja i lečenja. Informacije na sajtu dr Radovića nisu zamena za lekarski pregled niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj informacija na sajtu je da dopuni vašu informisanost o zdravlju i lečenju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se vašem lekaru ili drugom stručnom licu radi pregleda u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi. Pre primenjivanja bilo kakvog saveta pročitanog na sajtu dr Radovića se obavezno posavetujte sa nadležim lekarom ili/i obavite pregled kod istog.

 Call Now Button