Eksplorativna kiretaza: Čemu služi i kako izgleda intervencija?
1751
page-template-default,page,page-id-1751,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Eksplorativna kiretaža, polip endometrijuma: Čemu služi i kako se izvodi intervencija ?

Eksplorativna kiretaza

 

Eksplorativna kiretaza je najčešća mala intervencija u ginekološkoj praksi. Ovo je intervencija koja se izvodi na grliću- cervikalnom kanalu i u materičnoj šupljini.

 

Kiretaža ima istovremeno i dijagnostički i terapijski efekat. Najčešće indikacije su: patološki PAPA bris, sumnjivi nalazi dobijeni kolposkopijom, i ultrazvučno postavljena sumnja na patološke promene u kanalu ili u samoj materici, obilnija krvarenja u reproduktivnom periodu i neuredna krvarenja kod pacijentkinja starijih 0d 35god. ili u perimenopauzi.

 

 

Eksplorativna kiretaza šta je cilj?

 

Cilj intervencije je instrumentalno ljuštenje sluzokože (unutrašnjeg sloja) grlića ili materice. Kada je uzrok krvarenja unutrašnji sloj materice, ljustenjem (kiretažom)  tog sloja se postiže terapeutski efekat -zaustavljanje krvarenja.  Uz terapeutski efekat u smislu zaustavljanja krvarenja kada se posle eksplorativne kiretaže dobijeno tkivo pošalje na patohistološku analizu mi dobijamo i podatak o vrsti tkiva zbog kojeg pacijentkinja krvari.

 

 

Tu leži i dijagnostička važnost same intervencije. Ona nam govori o vrsti patološkog procesa koji je doveo do samog krvarenja. Ukoliko se na HP pregledu utvrdi da se radi o malignoj promeni koja je uzrok krvarenja, eksplorativna kiretaža nam je osnovni dijagnostički metod najbitniji za dalje odluke o neophodnoj terapiji i vrsti operativnog lečenja potrebnog pacijentu.

 

 

Kada je treba raditi?

 

Eksplorativna kiretaža se radi u slučaju:

 

A.) patološkog nalaza PAPA testa,

 

B.) pojave sumnjivih promena (ranica) na površini grlića koje se kolposkopijom vide u vagini (portio vaginalis cervixa) kiretaža cervikalnog kanala se obavlja zajedno sa biopsijom grlića materice, a često zajedno i sa kiretažom čitave materice (endometrijum), bilo da se preparati za analizu šalju zajedno ili odvojeno. Ređe se izolovano radi i to uglavnom kod mladih žena koje nisu rađale.

 

C.) Pojave neurednih, produženih ili obilnih krvarenja.

 

 

 

 

    Eksploracija – predstavlja instrumentalno ispitivanje kanala grlića (endocerviksa).

 

Kada se uz kanal grlića kiretaža radi zajedno sa kiretažom unutrašnosti materice (endometrijuma) onda se naziva – Frakcionirana eksplorativna kiretaža. Ona se izvodi u kratkotrajnoj opštoj ili još bolje u lokalnoj anesteziji.

 

    Najčešća indikacija za dijagnostičku kiretažu je otkrivanje uzroka nepravilnog ginekološkog krvarenja. Izvodi se u slučaju pojave krvarenja i u menopauzi i iregularnog krvarenja u reproduktivnom periodu, koje se ponavlja uz patološki ultrazvučni nalaz na endometrijumu uterusa.

 

 

Najsavremeniji, najprecizniji, najmoderniji i po pacijenta najpoštedniji vid eksploracije (ispitivanja) grlića i unutrašnjosti materice je svakako -histeroskopija. Njom se bilo koja od ovih  intervencija radi direktno pod kontrolom oka i pod kontrolom video kamere kojom se prolazi kroz cervikalni kanal i ulazi u matericu.

 

–Po pacijenta je svakako najpoštednija i najkomfornija jer je najnovija  i najpreciznija.

 

–Po ginekologa-operatora nije poštedna jer je komplikovanija za izvodjenje, nešto duže traje i svakako kao moderna metoda zahteva obučenost i operativno iskustvo ginekologa za izvedbu histeroskopskih intervencija — ili duži rad na velikoj ginekološkoj klinici ili dužu i ponavljanu edukaciju u inostranstvu, u smislu vise posećenih workshopova, kongresa i seminara posvećenih isključivo izvedbi histeroskopskih intervencija.

 

–Ni za samu ordinaciju (ili kliniku) histeroskopija nije poštedna jer zahteva vrhunski opremljenu i veoma skupu hiruršku ambulantu ili operacionu salu i sam histeroskopski set aparata čija cena nije ni malo niska ( oko 60 000 E).

 

Zbog ove tri činjenice tvrdim* da se na prste jedne ruke mogu nabrojati sva mesta u našoj zemlji gde se histeroskopski zahvati mogu obaviti na vrhunskom-svetskom nivou, sigurno i bezbedno!

(*preuzeto sa SUGA predavanja dr Radovića u prvoj internacionalnoj školi vaginalne i uroginekološke hirurgije održanoj na njegovoj matičnoj klinici -KGA UKCS 2018 god.).

 

Tradicionalne eksplorativne kiretaže se zadnjih 80 godina i kod nas i u svetu izvode na isti način.

 

Postoje sledeće kombinacije u izvodjenju ovih intervencija i to su:

 

1.)  Kiretaža samo cervikalnog kanala ( Curetage canalis cervicis)

2.) Kiretaža unutrašnjosti same materice ( endometrijum, kavum)

3.) Frakcionirana eksplorativna kiretaža. ( kombinovano uzimanje tkiva i iz kavuma materice i iz cervikalnog kanala, gde se uzorci šalju odvojeno na HP pregled).

4.) Svaka od ove tri prethodne intervencije može biti udružena i sa biopsijom grlića (kada se kolposkopijom ili PAPA testom utvrdi postojanje sumnjivih promena (ranica) spolja na sluzokoži grlića).

5.) I kao finale sa modernijim aparatima i bržim oporavkom pacijenta sve ove intervencije se mogu uraditi i histeroskopskim putem.

 

 

 

Terapijska eksplorativna kiretaza se radi zbog:

 

 • zaustavljanja krvarenja,
 • skidanja polipa iz kanala grlića ili iz materične šupljine
 • uklanjanja zadebljalog endometrijuma
 • evakuacije sadržaja iz materične šupljine (plod, posteljica, zaostali delovi ovuluma kod nepotpunog pobačaja).
 • posle vadjenja spirale koja je preko 7god. stajala u materici
 • u slučaju sumnjivih kolposkopskih nalaza
 • u slučaju postojanja patološkog Papa testa
 • u kombinaciji sa biopsijom grlića
 • u kombinaciji sa histeroskopijom

 

Eksplorativnom kiretažom se obuhvata ispitivanje i lečenje neurednog ili obilnog krvarenja iz materice: krvarenje u peri i postmenopauzi sa urednim nalazom eksplorativne kiretaže ili sa izraženom stenozom (suženjem) grlića, ciljana biopsija endometrijuma (sluzokože materice) kod atipične hiperplazije, sumnja na polip ili submukozni miom.

 

Endometrijalni polipi i submukozni miomi mogu svojom veličinom i položajem deformisati materičnu šupljinu pa su čest uzrok neplodnosti i obilnih krvarenja. Polip u materici je izraslina koja se javlja na unutrašnjem zidu materice i proteže se u samu materučnu šupljinu (kavum uterusa). Često se javljaju kod starijih žena, mada se može javiti i kod mlađih žena u reproduktivnom periodu.

 

Ukoliko žena i nakon dve negativne kiretaže i dalje neuredno krvari, ponavljanje eksplorativne kiretaže tada više nema smisla. Ne-retko u praksi na velikim  klinikama imamo pacijente kojima je uradjeno i po 4-6 eksplorativnih kiretaža. U tim na sreću ne previše čestim situacijama nužna je histeroskopija, kojom će se bolje razjasniti uzrok krvarenja i u istom aktu resecirati polip, septum ili miom.

 

Klasičnom kiretažom se mogu prevideti/preskočiti mala polja karcinoma materice, dok je prednost histeroskopije u tome što se detaljno pod kontrolom oka i kamere može sagledati cela površina endometrijuma i ukoliko postoji potreba, može se uraditi ciljana histeroskopska biopsija endometrijuma uterusa.

 

 

 

 

Biopsija (uzorkovanje) endometrijuma

 

To je tehnika kojom se manjom kiretom uzima jedan ili vise isečaka endometrijuma koji se potom pregledaju od strane patologa. Sama tehnika klasične eksplorativne kiretaže podrazumeva ekstenzivnije uzorkovanje endometrijuma i zahteva prethodnu dilataciju kanala grlića materice pomoću posebnih instrumenata.

 

Kod otkrivenih polipa i submukoznih mioma se predlaže da njihovo odstranjivanje prvo započne peanom i uvrtanjem peteljke (baze) a potom se intervencija završava kiretažom samo zaostalog dela peteljke. Ukoliko je peteljka polipa ili mioma deblja, mogućnost od nastanka ozbiljnijeg krvarenja je u tom slučaju i veća. Ako je miom veći, poželjno je davanje određenih lekova (GnRH agonisti) tokom nekoliko meseci s ciljem da se nakon smanjivanja mioma isti lakše kiretažom ili histeroskopski resecira. Uspešnost eksplorativne kiretaže je oko 75%  a histeroskopskog lečenja obilnih menstruacija uzrokovanih submukoznim miomima kreće se i do 90%.

 

 

Eksplorativna kiretaza – (odstranjivanje) endometrijuma

 

Izvodi se pomoću kireta može biti dragocen dijagnostički metod i alternativa histerektomiji pre lečenju nepravilnih krvarenja bez organskog uzroka ( tj. kada je prethodno isključena mogućnost ginekološkog karcinoma) i kada su prethodno iscrpljene druge mogućnosti (lekovi i hormonska terapija) za kontrolu krvarenja.

 

Ova procedura se izvodi u kratkotrajnoj opštoj anesteziji. Hormonska terapija lekovima može biti propisana u nedeljama pre procedure (posebno kod mlađih žena), kako bi se stanjila sluzokoža materice i povećao uspeh same procedure. Nakon ove intervencije mogući su lagani bolovi, mučnina i češće mokrenje koje može trajati do jednog dana. Sukrvičavi iscedak može postojati tokom nekoliko nedelja nakon procedure i može biti izraženiji tokom prvih par dana.

 

Kod najvećeg broja žena podvrgnutih kiretaži endometrijuma dolazi do prestanka ili smanjenja neurednih krvarenja. U pojedinim slučajevima nakon izvršene intervencije moguć je ponovni “rast” endometrijuma, te potreba za daljim lečenjem ( ponovna kiretaža ili histeroskopija). Što se dešava i kada manja ognjišta endometrijuma preostanu nakon izvršene hirurške procedure.

 

Kiretažom se odstranjuje sluzokoža materice ili polipi koji se, posle fiksiranja u 10% rastvoru formalina, šalju na PH pregled. Obavlja se tako što se nakon adekvatne pripreme u lokalnoj anesteziji (eventualno u opštoj analgosedaciji) cervikalni kanal dilatira, a zatim se specijalnim instrumentom određene veličine (kireta) uzima uzorak tkiva.

 

 

Intervencija – Eksplorativna kiretaza

 

    Intervencija traje oko 8-10 minuta. Jako je dobro podnose pacijenti. Jedna je od najčešće radjenih intervencija u dnevnim bolnicama i ordinacijama. Blaži bolovi gotovo da nestaju već 2h   posle intervencije. A pacijentkinja već 1h po urađenoj intervenciji može napustiti ordinaciju uz obaveznu kontrolu krvarenja naredna tri dana, antibiotik, kao i UZ kontrolu za 7-10 dana. Adekvatna zaštita od infekcije antibiotikom i antisepticima posle bilo koje intrauterine intervencije je veoma bitna u smislu sprecavanja nastanka mogućih budućih problema sa sterilitetom!

 

 

Eksplorativna kiretaza – Oporavak

 

   Pacijent se već trećeg do četvrtog dana može vratiti svojim redovnim dnevnim aktivnostima. Odluka o intimnim odnosima se u dogovoru sa lekarom donosi na kontroli 7-10 dana posle intervencije.  Zavisi od individualne brzine zarastanja (reepitelizacije) rane, kao i naravno od obimnosti same intervencije. Obično je deset do petnaest dana abstinencije dovoljno ukoliko nema komplikacija u smislu produženih krvarenja ili infekcije.

 

 

 

Pošto postoji više načina za izvodjenje većine ovih intervencija medicinski najpraktičniji savet vam je da u dogovoru sa vašim ginekologom izaberete intervenciju koja bi u vašem slučaju bila medicinski najoptimalnija i najopravdanija!!

 

Medicinska doktrina i praksa tu uvek nalaže sledeća stara hirurška pravila: -Uraditi najmanje invazivnu intervenciju koja nam daje najkompletniju informaciju o vrsti oboljenja.  Tu se uvek uzima u obzir da intervencija bude najmanje invazivna tj. po tkiva najpoštednija da bi postoperativni oporavak bio najbrži, sa sto manje bolova i potencijalnih komplikacija. Znači -po pacijenta -najkomforniji.!

 

 

Kako, gde i kod koga? Da li pratiti ili odmah intervenisati?

 

 

—-Najveći broj malih ginekoloških intervencija u koje naravno spada i eksplorativna kiretaža se u Srbiji obavlja u ginekološkim ordinacijama kao i u dnevnim bolnicama dve najveće (tercijarne) ginekološke klinike u našoj zemlji. Lekari u dnevnim bolnicama urade najveći broj intervencija na godišnjem nivou u nasoj zemlji.

 

—–KLINIČKO ISKUSTVO, GODINE PRAKSE i što veći broj uspešno odradjenih intervencija su naravno TRI NAJBITNIJE stvari u karijeri svakog lekara bilo koje specijalnosti !

—–27 god. ginekološkog staža, 15 god. rada po ginekološkim ordinacijama, ukupno 14 god provdenih samo u Dnevnoj bolnici KGA UKCS, od kojih zadnjih 7 god. i kao načelnik iste, dr Radovića svrstavaju u red lekara sa najviše odradjenih malih ginekoloških intervencija u Srbiji.

 

 

Preporuke operisanih pacijenata

Preporuke operisanih pacijenata

 

——Pacijenti u praksi jako često greše povodeći se za intenzivnim marketingom i reklamiranjem pojedinih privatnih bolnica. Uvek je bitnije koji lekar će vam uraditi intervenciju, nego ime ili popularnost same klinike (bolnice, ordinacije) gde će se intervencija obaviti.

 

—–Uz eksplorativne kiretaže u male ginekološke intervencije spadaju: histeroskopije, uklanjanje polipa (klasično i histeroskopsko), prekidi trudnoće, rešavanje neurednih ili obilnih krvarenja, lečenje vaginalnih infekcija i upala, biopsije grlića, vulve ili endometrijuma, radio-talasno ili lasersko spaljivanje promena na grliću materice, upale i abscesi Bartolinijeve žlezde, sve metode kontracepcije kao i aplikacija i vadjenje spirala, uklanjanje kondiloma i svih ostalih promena na malim i velikim polnim usnama, incizije cisti vagine, punkcija cisti jajnika vaginalnim putem, uklanjanje mioma u materici itd.

 

 

Najčešće pitanje o eksplorativnoj kiretaži i skidanju polipa:

 

Koji je najbitniji faktor za bezbednost same intervencije?

-Vaša odluka o izboru lekara koji će vam uraditi intervenciju!

 

 

Zakažite vašu intervenciju i kontrolni pregled kod dr Radovića još danas, klikom na dugme KONTAKT.

Zbog angažovanosti više ginekologa u ordinaciji potrebno je naglasiti ime lekara koga želite odabrati za vaš pregled!

 

Autori:

 • IT-SEO i medicinski tim
 • dr M. Radović
 • Spec. Ginekolog Konsultant Ordinacija Raović i Živaljević (od 2014god.)

 

Beograd  18. 04. 2020 god.

 

 

Podeli ovu objavu
Call Now Button