EKSPLORATIVNA KIRETAŽA: Čemu služi i kako izgleda intervencija!
1751
page-template-default,page,page-id-1751,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Eksplorativna kiretaža: Čemu služi i kako se izvodi intervencija

     Eksplorativna kiretaža je najčešća intervencija u ginekološkoj praksi. Ovo je intervencija na cervikalnom kanalu i materičnoj šupljini. Kiretaža je istovremeno dijagnostička i terapijska. Najčešće indikacije su patološki PAPA bris, nalaz dobijen kolposkopijom, i ultrazvučno postavljena sumnja na patološke promene u kanalu ili u samoj materici.

Šta je cilj eksplorativne kiretaže?

     Cilj intervencije je instrumentalno ljuštenje sluzokože (unutrašnjeg sloja) grlića ili materice i dobijeno tkivo se potom obavezno šalje na patohistološku analizu.

     U slučaju: A.) patološkog nalaza PAPA testa, B.) pojave sumnjivih promena (ranica) na površini grlića koje se kolposkopijom vide u vagini (portio vaginalis cervixa) kiretaža cervikalnog kanala se obavlja zajedno sa biopsijom grlića materice, a često zajedno i sa kiretažom čitave materice (endometrijum), bilo da se preparati za analizu šalju zajedno ili odvojeno. Ređe se izolovano radi i to uglavnom kod mladih žena koje nisu rađale.

Eksplorativna kiretaža     Eksploracija- instrumentalno ispitivanje kanala grlića (endocerviks) zajedno sa unutrašnošću materice (endometrijum) se naziva – Frakcionirana eksplorativna kiretaža. Ona se izvodi u kratkotrajnoj opštoj ili još bolje u lokalnoj anesteziji.

    Najčešća indikacija za dijagnostičku kiretažu je otkrivanje uzroka nepravilnog ginekološkog krvarenja. Izvodi se u slučaju pojave krvarenja u menopauzi i iregularnog krvarenja u reproduktivnom periodu, koje se ponavlja uz patološki ultrazvučni nalaz na endometrijumu.

     Znači da rezimirano:

1.)  Kiretaža samo cervikalnog kanala ( Curetage canalis cervicis)

2.) Kiretaža unutrašnjosti same materice ( endometrijum, kavum)

3.) Frakcionirana eksplorativna kiretaža. ( kombinovano uzimanje tkiva i iz kavuma materice i iz cervikalnog kanala, gde se uzorci šalju odvojeno na HP pregled).

4.) Svaka od ove tri prethodne intervencije može biti udružena i sa biopsijom grlića (kada se kolposkopijom ili PAPA testom utvrdi postojanje sumnjivih promena spolja na sluzokoži grlića).

Terapijska kiretaža se radi zbog:

  • zaustavljanja krvarenja,
  • skidanja polipa iz kanala grlića ili iz materične šupljine
  • uklanjanja zadebljalog endometrijuma
  • evakuacije sadržaja iz materične šupljine (plod, posteljica, zaostali delovi ovuluma kod nepotpunog pobačaja).
  • posle vadjenja spirale koja je preko 7god. stajala u materici

    Kiretažom se odstranjuje sluzokoža materice ili polipi koji se, posle fiksiranja u 10% rastvoru formalina, šalju na PH pregled. Obavlja se tako što se nakon adekvatne pripreme u lokalnoj anesteziji (eventualno u analgosedaciji) cervikalni kanal dilatira, a zatim se specijalnim instrumentom određene veličine (kireta) uzima uzorak tkiva.

    Intervencija traje oko 8-10 minuta. Jako je dobro podnose pacijenti. Jedna je od najčešće radjenih intervencija u dnevnim bolnicama i ordinacijama. Blaži bolovi gotovo da nestaju već 2h posle intervencije. A pacijentkinja već 1h po urađenoj intervenciji može napustiti ordinaciju uz obaveznu kontrolu krvarenja naredna tri dana, antibiotik, kao i UZ kontrolu za 7-10 dana.

Call Now Button