SPAD MATERICE: Ginekolog dr. Miloš Radović! Prolaps uterusa.
1899
page-template-default,page,page-id-1899,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Spad materice

Prolaps uterusa

 

     Spad genitalnih organa žene nastaje kao posledica višestrukih oštećenja potpornog aparata karličnog dna. Tako da prolaps materice nije oboljenje same materice, već je posledica oštećenja potpornih mehanizama materice i vagine, to jest njihovih ligamenata i fascija.

Tu spadaju: Pericervikalni prsten, parametrija mackenrodt, pubocervikalna i rektovaginalna fascija, sakrouterini ligamenti, kao i mišići dna male karlice.

 

 

 

Tri stepena poremećaja statike materice:

1.) Descensus uterusa,

2.) Subtotalni prolaps,

3.) Totalni prolaps

 

Uzrок:

Slabost ili uništenje potpornog sistema i

povišen intraabdominalni pritisak.

 

Mehanizam nastanka:

Porodjaj, trauma, uklanjanje materice, neurološka oboljenja, oštećena inervacija mišića,

Slabost vezivnog tkiva, težak fizički rad, godište pacijenta, postmenopauza.

Kako dolazi do spada?

     U nastanku spadova svih ginekoloskih organa pored porodjaja i povreda, vaznu ulogu igra i smanjen elasticitet tkiva zbog smanjivanja produkcije kolagena i elastina koja sa godinama pacijentkinje biva sve izraženija. Ligamenti i fascije drže sve unutrasnje ginekoloske organe na svojim anatomskim mestima i tokom celog života se odupiru svakom povećanju pritiska u abdomenu.

Svaki napor žene povećava intraabdominalni pritisak i gura ginekoloske organe na dole ka vaginalnom izlazu (introitusu vagine). Tu izmedju ostalih spadaju: sva naprezanja trbušnih mišića, naglo ustajanje iz kreveta, kijanje, kašalj, jače naprezanje prilikom tvrde stolice, naponi u toku porodjaja, razne sportske aktivnosti, teži čučnjevi i posebno dizanje većih tereta.

    Sa godištem pacijenta dolazi do njihove atrofije (istanjivanja) te se oni opuštaju, izdužuju ili zbog traume i kidaju. A upravo to za posledicu ima pojavu manjeg ili većeg spada materice (descensus ili prolaps uterusa), vagine (prednji ili zadnji zid), besike (cistocela), rektuma (rectocela), tankih creva (enterocela) ili mokraćne cevi (uretrocela).

Pelvično dno izdržljiva i snažna potpora protiv Abdominalne prese! A vreme i napor pacijenta su neprijatelji vaginalnih hirurga.!!

–Kristalno jasno shvatiti značaj –Pubocervikalne   –Rektovaginalne fascije –Pericervical ring.!!

      — I kako ih ispreparisati

Hysteropexy Hirurška fixacija prolabiranog ili patološki pokretnog uterusa.     **uterofixation **uteropexy.              **Gde…?

sacro (sacrum) – sacrospinal (sakrospinalni ligament) – colpo (svod vagine) – hystero (uterus) – pexy (fixacija, suspenzija)          …cul de sac**kuldoplastika**??

 

Pristup: Vaginalni,  Abdominalni,  Laparoskopski

Vaginal surgery- Minimaly Invasive

Laparoscopic Surgery-Moderately invasive

Abdominal Surgery-Most invasive

 

U Beogradu i Srbiji se najčešće rade podizanja materice vaginalnim putem, koji je najmanje invazivan, ima najmanje postop. komplikacija i sa najbržim postop. oporavkom.

Abdominalni – Burch i Tanago kao i Laparoskopska sakrokolpopeksija polako odlaze u prošlost.

Laparoskopsko dizanje materice fiksacijom tračice na prednji deo sakralne kosti se zbog opasnih komplikacija nikada nije ni radilo na KGA UKCS.

 

Načini fiksacije:

Šavovi, Sintetski graft materjali (polipropilenske mrežice i tračice), Biološki graft  materjali (fascije i ligamenti)

 

Vrste Histeropeksija

 

 1. Sacrocolpohysteropexy, (Sacrocolpopexy)
 2. McCall Culdoplasty, (Uterosacral Ligament Suspension)
 3. Round Ligament Suspension (Gilliam Procedure)
 4. UpHold (vaginal approach using Mesh)
 5. Ili Vaginal mesh hysteropexy (VMHP)
 6. Sacrospinous ligament suspension hysteropexy– (vaginal approach)
 7. Mackenrodt-uterosacral-histeropexy +cervix amputation (Manchester)
 8. Ligamentopeksije i Ventrofiksacije (11+3), Kolpokleize (5), Itd.

Šematski prikaz postepenog spuštanja (descenzusa) materice ka vaginalnom izlazu.

Mančester -„Donald-Fothergill”operacija, (puno modifikacija)   (***)

 • –Amputacija grlića sa fiksacijom uterusa za kardinalne (Mackenrodt) i sakrouterine ligg.
 • — Mackenrodt-uterosacral-histeropexy + PVU amputation ili
 • –Sakrouterino-kardinalna-histeropexija sa amputacijom PVU.

Smajli rez napred i pozadi

Donji pripoj bešike, do tkiva grlića

Tupa preparacija bez hidrodisekcije

Prednja kolporafija i elevacija bešike

Kelly-plikacije pubocervikalne fascije umesto šavova duvankese.

Bočni hemostatski šavovi-na cervikalne grane a.uterinae

Mackenrodt klemovanje, podvezivanje i presecanje

Dizanje bešike ekarterom -udaljava uretere
Trakcija i kontratrakcija -smanjivanje rizika od povrede uretera

 

 

Amputacija grlića

Fothergill šav (vezuje pred kraj)

Grlić rekonstrukcija i Dva Šturmdorfa (vezuju se na kraju)

Adaptacioni Bočni “Z” šavovi

Tamponada vagine

 

 

Sacrocolpohysteropexy (Sacrocolpopexy)

 • Cilj: Ojačanje statike uterusa kačenjem polipropilenske mrežice na promontorijum sakralne kosti.
 • Tačke fiksacije: ) uterus/cervix and 2.) prednji longitudinalni  ligament na sakralnom promontorijumu.
 • Pristup: abdominalni 2. laparoskopski (Hysteropexy using mesh).
 • Poznata kao sakrokolpopexija
 • Veoma pouzdana, do pre 8 godina je bila zlatni standard u laparoskopskom pristupu. U Srbiji nikada nije ušla u rutinsku upotrebu zbog dužine trajanja, invazivnosti i većeg broja komplikacija od vaginalno izvodjenih histeropeksija!
 • Izvodjenje teže, duže traje, Komplikcije teže ali retke:
 • Povrede creva, Povreda bešike, Povreda rektuma,
 • Povreda Uretera, Infekcija, Erozija mrežice, Krvarenje

 

 

Za ugradnju tračica i mrežica je potreban dugogodišnji trening i posedovanje naprednih hirurških tehnika za ugradnju graft materjala:

Advanced  surgical  skills

-One  of  the  problems  that  does  seem  to  be  emerging is  the  thought that,  just  because  these  procedures  are  now  being  produced  in  “kits”,  they  can  be completed  by  any  surgeon.  This  may  not  hold  true,  as  these  are  still  advanced techniques that require advanced pelvic surgery skills

-We need further investigation on  proper patient selection, we must  continue  research  on  graft  composition,  and  we  must  continue  to  develop techniques to  minimize complications of needle passage or mesh placement

-Even after we  gain  this knowledge,  it  will  still  require  advanced  surgical  skills  to  complete  these types of surgeries, and to help minimize complications and maximize results…….                – Miclos and Moore

 

 

Round Ligament Suspension (Gilliam Procedure)

 • Tačke fiksacije: Rotundumi, Fundus uterusa, prednji trbušni zid. – Pristup: Abdominalni. ..Ligamentopexije i Ventrofiksacije (11+3) …**Mladenović
 • Desno: -Plikacija rotunduma i vezivanje za uterus (Gilliam procedura). Poredjenje sa -uterosacral ligament suspension (Mc Call).
 • Levo: Gilliam histeropeksija -fiksacija rotunduma za prednji trbušni zid.
 • Činjenica: Sakrouterini i kardinalni ligamenti su primarno najodgovorniji za prolaps uterusa. Rotundumi za statiku nisu toliko bitni.

 

 

Uterosacral Ligament Suspension (Suspenzija Sakrouterinih Ligamenata)
-McCall Culdoplasty

 • Tačke fiksacije: Sakrouterini ligg., cerviks, uterus. -Pristup: Vaginalni uglavnom (može i laparoskopski ili abdominalni.)
 • Nije dokazano da ima dobre dugoročne rezultate. Nema visoki procenat izlečenja.
 • Razlozi: ponovno opuštanje ligamenata ili često otkačinjanje njihove suture od uterusa. (Time -the biggest enemy of the surgeon)
 • 2, 3 ili 4 suture na sakrouterine ligg. Rizik od povrede uretera 1-11%.
 • Važan anatomski odnos: Sakrouterinih ligamenata, rektuma i urera.
 • Rizik od povrede uretera.

 

 

Vaginal mesh hysteropexy (VMHP) ili UpHold

 • Procedura je ista kao Nickolsova suspenzija sacrospinalnih ligamenata samo što umesto konaca za sakrospinalne ligg. bilateralno fiksira mrežicu koja je napred fiksirana na uterus i/ili vaginu.
 • Ova tehnika je primarno smišljena radi poboljšanja statike apexa (svodova) vagine.  Zbog komplikacija odlazi u istoriju I ona se više ne koriti.
 • Relativno visok % komplikacija. 3% (9/207 pacijenata) :  3 perforacije bešike, 1 hemoragija (>1000mL), 2 pac. reoperasane zbog hroničnog pelvičnog bola i 3 pac. reoperasane zbog erozije vagine i expozicije mrežice.

 

 

Pesar kao prevencija komplikacija

Pacijentkinja sa totalnim prolapsom materice kod koje nije bilo moguće staviti vaginani pesar.

Priručno (u domaćoj radinosti) od širih lastiša napravljena podrška koja je umnogome pomogla pacijentkinji u sprečavanju ispadanja materice. U periodu od 3 meseca dok je čekala na operativno lečenje.

Nažalost zbog Kovid-19 pandemije ove vrste operacija se nisu radile 7 meseci.

20191025_113017
20191025_113050

Tehnike za rešavanje spada vrha vagine – apikalnog  defekta

 

A.) Vaginalni pristup

 1. Sakroskpinalna fiksacija- Nickols (minimalno invazivna)
 2. McCall kuldoplastika
 3. Zadnja intravaginalna slingplastika (Papa Petros)

 

B) Abdominlani ili laparoskopski pristup polako odlaze u istoriju

 1. Burch, Tanago (Abdominalno) i
 2. Laparoskopska sakralna kolposuspenzija (Sakrokolpopexija)

 

 

Fiksiranje spada vrha vagine- Kolposuspenzija, Vaginopeksija:

Od 2010.god. za centralne poremecaje statike, sakrospinalna kolposuspenzija postaje obavezni i podrazumevani deo vaginalne histerktomije ! … dok mioraphia mm.levatores anni, hidrodisekcija zidova vagine, šav duvankese za elevaciju bešike lagano prelaze u prošlost!

Na KGA KCS su Združeno Vaginalna+Nickols – Uradjeni kod 96,4% pacijenata sa centralnim poremecajem statike!

Karakteristike ovih vrsta operacija su:

 • izvode se u kratkotrajnoj opštoj anesteziji
 • traju oko 20-30min.
 • postoperativni oporavak je brz i lak ( 1 dan hospitalizacije)
 • pacijenti mogu već posle 5-8h ustati iz postelje i prošetati
 • minimalni bolovi i krvarenje postoperativno
 • zarastanje vag. zidova je tradicionalno dobro sa jako malim brojem postoperativnih komplikacija
 • dobra podnošljivost i visok stepen satisfakcije pacijenta
 • one predstavljaju polaznu osnovu za izvodjenje svih drugih složenijih vaginalnih operacija
 • u nekim ob/gyn centrima se rade u uslovima lokalne anestezije i pac. idu kuci već posle 5h

 

 

 

Najbitnija pitanja vezana za minimalno invazivnu hiruršku korekciju spada vaginalnih zidova i materice je:

1.) Koji je najmanje invazivni operativni pristup za korekciju spada materice ili vagine? 

 • Operacija Vaginalnim putem

 

a) Vaginal surgery- Minimaly Invasive  b) Laparoscopic Surgery-Moderately invasive  c) Abdominal Surgery-Most invasive

 

2. Koji je najvažniji faktor za bezbednost svih minimalno invazivnih vaginalnih hirurških intervencija?

 • Vaša odluka o izboru lekara koji će vam dijagnostikovati i pratiti potencijalno povećavanje spada materice, pogoršanje simptoma inkontinencije  i ukoliko je potrebno uraditi i samu intervenciju!

Vaš kontrolni pregled i intervenciju kod dr Radovića zakažite još danas, klikom na dugme –KONTAKT.

Zbog angažovanosti više ginekologa u ordinaciji potrebno je naglasiti ime lekara koga želite odabrati za vaš pregled!

Mr. sci. med. dr Miloš Radović,  Beograd  10.04. 2019 god.

Osnivač Srpske Uroginekološke Asocijacije,  (SUGA od 2017god.)

Načelnik Dnevne Bolnice, KGA UKCS, (od 2014god.)

Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Univerzitetski Klinički Centar Srbije (od 1995god.)

Spec. Ginekolog Konsultant u Ordinaciji Raović (od 2014god.)

Osnivač i član Uroginekološkog Konzilijuma -KGA UKCS (od 2013god.)

 

 

NAPOMENA

Sadržaj web sajta nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili terapiju i nije prilagođen ličnim potrebama pojedinog korisnika. Informacija sadržana na sajtu je predstavljena sa namerom obrazovanja korisnika u pogledu zdravlja i lečenja. Informacije na sajtu dr Radovića nisu zamena za lekarski pregled niti su sugestija za određeni program lečenja. Cilj informacija na sajtu je da dopuni vašu informisanost o zdravlju i lečenju. U slučaju zdravstvenog problema obratite se vašem lekaru ili drugom stručnom licu radi pregleda u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi.

Podeli ovu objavu
Call Now Button